Send jeres lønsedler/andet lønmateriale i e-Boks.

Vi kan modtage lønsedler fra stort set alle lønsystemer incl. Lessor og C5
og sende dem i e-Boks, uden der skal ændres i jeres setup.

LESSOR og C5-løn henviser ikke til os i denne sammenhæng, men det er en mangel hos dem.
Vi tilbyder med vores løsning den mest enkle og fleksible funktionalitet, som både håndterer lønsedlen direkte fra lønsystemet og andre dokumenter direkte fra f.eks. Word, Excel eller et HR-system. I kan derfor nøjes med 1 løsning – vores løsning, hvis I vil implementere sikker post i lønbogholderiet.

HVORFOR SKAL LØNSEDLEN I e-BOKS

  1. Nemmere administration
    – bl.a. ingen administration af medarbejders e-mail adresser
    – eller medarbejdere som efterspørger gamle lønsedler
  2. Kvittering for at lønsedlen er sendt og modtaget
  3. Måske en økonomisk besparelse
  4. En god medarbejderservice
  5. Og så er sikkerheden også på plads
Din Arbejdsgiver Løn - en brugervenlig løsning
1. DAN LØNSEDDEL
I danner jeres lønseddel som I plejer.
Der skal IKKE ændres i jeres lønsystem.
2. SYSTEMET TAGER OVER
Vores program sørger for klargøring af lønsedlen til forsendelse bl.a. påsættes CPR-nr. automatisk.
3. I GODKENDER OG OPGAVEN ER LØST
Vi viser, hvad vi vil sende til e-Boks og I godkender, hvorefter resten sker automatisk.
4. I MODTAGER EN KVITTERING
I får en kvittering på, at lønsedlen er afleveret i medarbejderens e-Boks. I kan altså altid dokumentere, at lønsedlen er fremsendt.

Vores løsning hedder Din Arbejdsgiver Løn og er målrettet lønsedler/andet lønrelateret materiale og der kan vedhæftes bilag til lønsedlen, selvom disse ikke kommer fra lønsystemet.

Din Arbejdsgiver Løn er prismæssigt den billigste måde at få lønreleteret post i e-Boks.

Når modtager får posten i e-Boks, får denne at vide, at der er post fra Din arbejdsgiver – det er ikke synligt at posten er fra jer, før denne åbnes.

Måske jeres behov for at sende Personfølsom post er større end lønsedler – så skal I se nærmere på en af vores andre løsninger f.eks. en e-Boks Basis løsning, her får I også jeres egen profil i e-Boks incl. firmalogo.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.