Sikker post - hvilken løsning er den rigtige ?

Når I skal vælge, hvilken løsning der er den rigtige til at håndtere jeres post
på en sikker måde, er der nogle forhold, som I bør overveje.

Persondata og/eller bare langsom post

Indeholder jeres post eller e-mail persondata eller er I bare trætte af den måde, som den fysiske post bliver håndteret, så bør I overveje, at finde en sikker digital løsning.

Hvordan dannes post

I skal have et overblik over,
hvilke IT-systemer der danner jeres post,
som indeholder persondata.
F.eks. håndteres lønsedler måske af et lønsystem, som sender til
e-Boks, mens andet HR-materiale
sendes med post eller som e-mail.
Det er meget almindeligt, at dokumenter kommer fra flere systemer.

Valg af løsning

Hvilken løsning dækker bedst jeres behov i forhold til Persondataforordning og daglig effektivitet samt giver den bedste økonomi.

Persondataforordningen og sikker post
– find den løsning der passer jer

Persondataforordningen som trådte i kraft i maj 2018, bør give alle firmaer og organisationer overvejelser om, hvordan persondata og personfølsomme data håndteres: Dette gælder også i forhold til, hvordan post til kunder, medarbejdere, tidligere medarbejdere m.fl. håndteres.
Der, hvor det var god praksis tidligere at benytte e-mail, er måske ikke OK fremover, hvorfor der i så fald skal findes en anden løsning, som har det nødvendige sikkerhedsniveau. Desuden er den traditionelle post blevet en udfordring grundet lange leverancetider, stigende portosatser og nedtagning af postkasser, hvorfor den fysiske postgang bliver en større og større udfordring i forhold til at arbejde med effektive processer. Disse to forhold – Persondataforordningen og udfordringen med den fysiske post bør begge adresseres samtidig, når fremtidens løsning til forsendelse af post skal vælges.

Vi har her beskrevet de fleste af de overvejelser, som I bør gøre jer, når I vælger den løsning, der skal håndteres jeres post. Måske den løsning der skal håndtere den resterende del af jeres post, som I netop mangler at få “styr på”.
Hvis I gerne vil have lidt sparring, i forbindelse med jeres overvejelser, så er I velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.