Digital sikker post
- hvilken løsning er den rigtige ?

Når I skal vælge, hvilken løsning der er den rigtige til at håndtere jeres post
på en sikker digital måde, er der nogle forhold, som I bør overveje.

Hvad er jeres behov for at sende sikker digital post

Indeholder jeres post eller e-mail persondata eller kan I se en mulig gevinst i at digitalisere post og kontrakter, så bør I overveje, at finde en sikker digital løsning.

Hvordan dannes post og kontrakter

I skal have et overblik over,
hvilke IT-systemer der danner jeres post.
Lønsedler dannes af et lønsystem, andet lønmateriale måske i Excel, HR-materiale i Word eller i et HR-system og post til jeres kunder i et CRM-system. Det er meget almindeligt, at dokumenter kommer fra flere systemer og det er også almindeligt, at alle systemer nok ikke er sat ens op i forhold til det at sende post digitalt og sikkert.

Valg af løsning

Hvilken løsning dækker bedst jeres behov i forhold til Persondataforordning og daglig effektivitet samt giver den bedste økonomi. I den sammenhæng er det også vigtigt, at I forholder jer til, hvilke fordele I vil kunne få ved at benytte e-Boks helt eller delvist til såvel post som kontrakter.

Digital post, sikker post,  Persondataforordningen
– vi har en løsning der passer jer

Persondataforordningen, som trådte i kraft i maj 2018, bør give alle firmaer og organisationer overvejelser om, hvordan persondata og personfølsomme data håndteres. Dette gælder også i forhold til, hvordan post til kunder, medarbejdere, tidligere medarbejdere m.fl. håndteres.
Der, hvor det var god praksis tidligere at benytte e-mail, er måske ikke OK fremover, hvorfor der i så fald skal findes en anden løsning, som har det nødvendige sikkerhedsniveau. Desuden er den traditionelle post blevet en udfordring grundet lange leverancetider og stigende portosatser, hvorfor den fysiske postgang bliver en større og større udfordring i forhold til at arbejde med effektive processer. Måske I bare gerne vil digitalisere arbejdsgange for at få en mere effektiv administration. 

Vi har en række forskellige løsninger, som spænder fra basal digital post over digital signatur, til løsninger der er integreret med kundens IT-systemer, hvorfor vores påstand er, at vi også har den løsning, som passer jer.
Hvis I gerne vil have lidt sparring i forbindelse med jeres overvejelser, så er I velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.